Disclaimer

Disclaimer website

NeaForma (geregistreerd bij KBO als NeaForma NV, met ondernemingsnummer 0834.494.067) besteedt de grootste zorg aan het verstrekken van de juiste informatie via deze website. Er kan echter geen garantie worden gegeven met betrekking tot volledigheid en actualiteit. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. NeaForma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website, noch voor ontbrekende of valse informatie op de website, noch voor schade veroorzaakt door (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de website.

Disclaimer e-mail communicatie

Elektronische verzending (inclusief eventuele bijlagen) van onze e-mails is uitsluitend bedoeld voor gebruik en informatie van de geadresseerde(n). Het kan vertrouwelijke of wettelijk bevoorrechte informatie bevatten. Elk ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van dit bericht is ten strengste verboden. Als u niet de beoogde ontvanger bent, moet u de afzender onmiddellijk op de hoogte stellen en het bericht en de bijbehorende bijlagen verwijderen. De afzender garandeert niet de integriteit van de verzending en is daarom nooit aansprakelijk als het bericht wordt gewijzigd of vervalst, noch voor virussen, onderschepping of schade aan uw systeem.

Scroll naar top