Hoe we werken

NeaForma is uw partner bij uitstek waar het gaat om integratie van ontwerp, functie en realiseerbaarheid. Onze engineering en productie komen niet alleen tot stand op basis van technologieonafhankelijkheid. Wij realiseren ons dat vooral creativiteit en innovatie voor u het verschil maken: improving your business!

Hieronder vindt u informatie over de manieren waarop we dit realiseren.

Kostenbeperking

Cost reduction is een sterk drijvende factor in ieder project. Neaforma is er zich terdege van bewust dat een goede voorbereiding tijdens de conceptfase, de gemaakte kosten tijdens het verdere verloop van het project sterk kunnen beperken. Vooreerst kijken we naar het type grondstof. Kunnen we met een recyclaat werken? Welke technische vereisten worden gesteld aan het product? Met welk productieproces zullen we werken? Op basis van de grootte van het stuk, de gekozen grondstof en de seriegroottes, zal NeaForma één of meerdere productieprocessen voorstellen. Vervolgens kijken we om een optimale densiteit te behalen. Hoe minder grondstof, hoe lager de kostprijs en hoe lichter het product. Vervolgens kijken we met u om het design te optimaliseren. Tenslotte stelt NeaForma alles in werking om het productieproces zo efficiënt en lean mogelijk te laten gebeuren. Waar kunnen we de cyclus tijd reduceren? Welke afwerkingen kunnen geëlimineerd worden?
Op die manier realiseren we met onze structuurschuim technologie een costdown op verschillende niveaus. De gewichtsreductie van gemiddeld 10 procent resulteert in een directe kostenbeperking van grondstof. Het blaasmiddel zorgt voor kortere cyclustijden waardoor uw producten sneller kunnen geproduceerd worden.
grafiek NeaForma

Tot slot zorgt de lage druk in de matrijs met deze technologie ervoor dat we kunnen spuitgieten in aluminium matrijzen die naar investeringskost zeer gunstig zijn.
Naast de directe economische besparingen, kunnen er tal van besparingen gebeuren op het gebied van Design For Assembly.
Structuurschuim injectie biedt namelijk de mogelijkheid om tal van zaken te integreren in het product en om op die manier de assemblage van onderdelen te vergemakkelijken en te versnellen. Reducties in assemblagetijd bij de klant zijn immers even belangrijk als de directe economische besparingen.

Project management

Met een gestructureerd ontwikkelproces dragen wij er zorg voor dat het samenwerkingsproject met NeaForma voor u als opdrachtgever beheersbaar en transparent is.

Samen met u stellen we een programma op, op basis van uw eisen en wensen. Dat programma vormt de basis voor het verdere verloop van het project.

Via een overzichtelijke rapportage, wordt u geïnformeerd over de projectvoortgang in relatie tot de doelstellingen. Hierdoor houdt u als opdrachtgever continu overzicht over de planning en de kosten en is (bij)sturing op ieder moment mogelijk.

tandwielen NeaForma

Onze markten

Scroll naar top