QESH

NeaForma is een Europese producent van kunststof producten en oplossingen van hoge kwaliteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat hierbij centraal. Wij richten ons op het minimaliseren van de impact van onze operaties op het milieu en creëren een arbeidsklimaat waar kwaliteit, veiligheid en gezondheid van primordiaal belang zijn.

Kwaliteit

kwaliteit :: NeaForma

In de realisatie van een project is iedere stap van vitaal belang. Wij streven de hoogste kwaliteitsnormen na en focussen op de continue verbetering van zowel onze producten als onze processen. NeaForma borgt de kwaliteit van haar werking met een top-to-bottom kwaliteitsbeheersysteem. Deze systematische benadering draagt bij tot de verbetering van onze service en van de klantentevredenheid.

Veiligheid, gezondheid en milieu

ISO 9001 certificering - NeaForma NV
Certificaat ISO 9001

QMS voor een continue streven naar kwaliteit – certificaat ISO 9001 is een feit binnen Neaforma!

ISO 14001 Vinçotte - NeaForma NV
Certificaat ISO 14001

NeaForma ontwikkelde een beleid om de milieu-impact van haar installaties, activiteiten en diensten tot een minimum te beperken.

  • NeaForma werkt continu aan de maximale reductie van elke vorm van afval en bevordert op een optimale manier hergebruik van interne afvalstromen.
  • NeaForma werkt actief aan de preventie van milieu-risico’s.
  • Wij vermijden het gebruik en de emissie van solventen en anderen risico-producten.
  • Wij bevorderen het milieubewustzijn bij elk van onze medewerkers.

Het milieubeleid van NeaForma wordt ondersteund met een ISO 14001 certificatie voor haar milieumanagement.

Ongevallenpreventie is één van onze topprioriteiten.  NeaForma streeft de realisatie van een nul arbeidsongevallencijfer na. Wij nemen onze verantwoordelijkheid inzake veiligheid op door:
  • Risicopreventie in te bouwen in alle (sub-) processen en in elke handeling.
  • Informatie te verspreiden over de gerealiseerde veiligheidscijfers.
  • Platformen te creëren voor interactieve communicatie over veiligheid.

Onze markten

Scroll naar top